USE OF GROWTH PROMOTERS AS ANTIDEPRESSANTS TO HERBICIDE IN BARLEY CROPS

Research article
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2022.6.26.03
Issue: № 6 (26), 2022
Published:
19.10.2022
PDF

Abstract

There are results of a study on growth promoters as antidepressants to a herbicide used on barley crops presented in this article. Weeds reduce crop yields. Herbicides are the main effective means of controlling weeds, but they are phytotoxic. Application of plant growth stimulants with herbicide reduces the pesticide load on the plant. The aim of the research was to study growth stimulators as antidepressants to herbicide on barley crops. It was found that herbicide Agritox reduces the number of weeds by 9,5 times. Its effectiveness is 91,4%. Efficiency of tank mixture of growth stimulators Ecopin and Biosil with herbicide Agritox was 85,5% and 87,5%. When spraying barley crops with herbicide Agritox, the yield increase was 0,24 t/ha; with the tank mixture of Agritox + Ecopin was 0,42 and Agritox + Biosil was 0,49 t/ha. Growth stimulants increased the number of plants by 14 and 20 pieces per m2, the number of grains per ear was increased by 3 pieces, weight of 1000 grains was increased by 0,8 and 1,5 g.

Full text is available in pdf only

References

 • Vladykin O.O. Urozhajnost' yarovoj pshenicy v zavisimosti ot srokov primeneniya gerbicidov [Yield of spring wheat depending on the timing of herbicide application] / O.O. Vladykin // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]. – 2018. – № 2. – pp. 100–102 [in Russian]

 • Zarev V.V. Novye gerbicidy na posevah zernovyh kul'tur [New herbicides on grain crops] / V.V. Zarev, G.D. Gogmachadze // Agro ХХI [Agro ХХI]. – 2003/2004. – №7–12. – pp. 69–71 [in Russian]

 • Venevcev V.Z. Vliyanie gerbicidov i ih bakovyh smesej na fitosanitarnoe sostoyanie posevov i urozhajnost' yachmenya yarovogo v usloviyah Ryazanskoj oblasti [Influence of herbicides and their tank mixtures on phytosanitary status of sowing and yield of spring barley in the Ryazan region] / V.Z. Venevcev, M.N. Zaharova, L.V. Rozhkova // Agrarnaya nauka [Agrarian science]. – 2018. – №3. – pp. 57–60 [in Russian]

 • Avdeenko A.P. Vliyanie gerbicidov na zasoryonnost' posevov i produktivnost' yarovogo yachmenya [Influence of herbicides on crop weediness and productivity of spring barley] / A.P. Avdeenko // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances of modern natural science]. – 2018. – № 10. – pp. 34–39 [in Russian]

 • Baranov A.I. Vliyanie gerbicidov na zasoryonnost' i urozhajnost' yarovogo yachmenya [Influence of herbicides on weediness and productivity of spring barley] / A.I. Baranov, A.V. Grin'ko // Izvestiya OGAU [Izvestia of the Orenburg State Agrarian University]. – 2014. – №6(50). – pp. 35–37 [in Russian]

 • Baranov A.I. Vliyanie gerbicidov na urozhajnost' i zasorennost' yarovogo yachmenya [Influence of herbicides on weediness and productivity of spring barley] / A.I. Baranov, A.V. Grin'ko // Zernovoe hozyajstvo Rossii [Grain Economy оf Russia]. – 2014. – №6. – pp. 22–26 [in Russian]

 • Grinko A.V. Optimizaciya zashchity yarovogo yachmenya ot dominiruyushchih sornyakov v Rostovskoj oblasti [Optimization of Spring Barley Protection of the Dominant Weed in the Rostov Region] / A.V. Grinko, Zh.R. Makarova // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk [International Journal of the Humanities and Natural Sciences]. – 2018. – № 4. – pp. 104–106 [in Russian]

 • Gabdullin V.R. Biologicheskie preparaty v kachestve antidepressantov k gerbicidam na posevah pshenicy [Biological preparations as antidepressants to herbicides on wheat crops] / V.R. Gabdullin, N.N. Barieva, N.N. Apaeva //Nauchnaya zhizn' [Scientific Life]. – 2013. – № 2. – pp. 22–26 [in Russian]

 • Gabdullin V.R. Effektivnost' biologicheskih preparatov v smesi s gerbicidami [Efficiency of biological preparations mixed with herbicides] / V.R. Gabdullin, N.N. Apaeva // Nauchnyj zhurnal KubGAU [Scientific journal of KubSAU]. – 2010. – №56 [in Russian]

 • Kuznecov P.N. Effektivnost' primeneniya gerbicidov i stimulyatorov rosta pri vozdelyvanii ozimoj triticale [Effectiveness of herbicides and growth stimulants in the cultivation of winter triticale] / P.N. Kuznecov, A.S. Vasil'ev, L.M. Solov'eva // Vestnik KrasGAU [Vestnik of the Krasnoyarsk State Agrarian University]. – 2020. – №5(158). – pp. 40–47 [in Russian]

 • Gabdullin V.R. Sovmestimost' biologicheskih i himicheskih preparatov [Compatibility of biological and chemical preparations] / V.R. Gabdullin, N.N. Apaeva //Vestnik KGAU [Vestnik of Kazan State Agrarian University]. – 2008. – №3(9). – pp. 126–129 [in Russian]

 • Zamyatin S.A. Weediness of crops in various crop rotations / S.A. Zamyatin, A.Y. Efimova, S.A. Maksutkin et al. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2019. – P. 72024.