PHYTOPROTECTIVE ROLE OF HUMUS ACIDS UNDER SALINITY

Research article
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2019.4.12.16
Issue: № 4 (12), 2019
Published:
16.12.2019
PDF

Abstract

The investigation of phytoprotective properties of humus acids is of interest nowadays due to the growth of anthropogenic soil salinity. The influence of peat humus acids preparation on wheat (Triticum aestivum L.) tolerance to chloridic salinity was studied under vegetational experiment in aquatic culture. The plants were grown on Hoaglond nutrient mixture, the experimental variant of solution being enriched by NaCl in 25, 50, and 100 mmol/l concentrations as well as by humus acids preparation (0.005%) in accordance with the experiment scheme.  Under mild salinity - 25 and 50 mmol/l -the protecting function of humus acids was shown to act with Na content increase, while under 100 mmol/l the protecting role of humus acids is caused by the decrease of sodium ions contents in plants shoots.  Sodium ions accumulation in plants shoots in the presense humus acids under mild salinity (25 and 50 mmol/l of NaCl) can be used in phytoremediation.

Full text is available in pdf only

References

 • Kovda V.A. Problemy opustynivaniya i zasoleniya pochv aridnykh regionov mira [Problems of desertification and salinization of soils in arid regions of the world] / V.A. Kovda. - M.: Nauka. 2008. - 415 p. [in Russian]

 • Lymar O.A. Tekhnogennyye poverkhnostnyye obrazovaniya zony soleotvalov i adaptatsiya k nim rasteniy [Technogenic surface formations of the landfill zone and adaptation of plants to them]: dis… of PhD in Biology. Perm. 2007. - 208 p. [in Russian]

 • Flowers T.J. Improving crop salt tolerance / T.J. Flowers // Journal Experimental Botany - 2004. - Vol. 55, No. 396. - P. 307-319.

 • Balnokin Yu.V. Ionnyy gomeostaz i soleustoychivost rasteniy [Ionic homeostasis and salt tolerance of plants] / Yu.V. Balnokin.- M.: Nauka. 2012. - 99 р. [in Russian]

 • Strogonov B.P. Fiziologicheskiye osnovy soleustoychivosti rasteniy [The physiological basis of salt tolerance of plants] / B.P. Strogonov. - Izd-vo AN SSSR. 1962. – 366 р. [in Russian]

 • Petrov-Spiridonov A.E. Reaktsiya rasteniy pshenitsy. prosa i sorgo na vnezapnoye khloridnoye zasoleniye [The reaction of wheat, millet and sorghum plants to sudden chloride salinization] / A.E. Petrov-Spiridonov. T.A.Rybkina // Izvestiya TSKhA. - 1990. - № 6. - Р.78-84. [in Russian]

 • Khristeva L.A. Deystviye fiziologicheski aktivnykh guminovykh kislot na rasteniya pri neblagopriyatnykh vneshnikh usloviyakh [The effect of physiologically active humic acids on plants under adverse environmental conditions] / L.A. Khristeva // Guminovyye udobreniya: Teoriya i praktika ikh primeneniya. - Dnepropetrovsk. 1973. T.4. – Р. 15-23. [in Russian]

 • Kulikova N.A Zashchitnoye deystviye guminovykh veshchestv po otnosheniyu k rasteniyam v vodnoy i pochvennoy sredakh v usloviyakh abioticheskikh stressov [Protective effect of humic substances in relation to plants in aquatic and soil environments under abiotic stress] / N.A. Kulikova. Avtoref. dis. … of PhD in Biology. – M.: MGU. 2008. - 48 р. [in Russian]

 • Kuznetsov Vl.V. Rol sistem antioksidantnoy zashchity pri adaptatsii dikorastushchikh vidov rasteniy k solevomu stress [The role of antioxidant defense systems in the adaptation of wild plant species to salt stress] / Vl.V. Kuznetsov // Fiziologiya rasteniy. - 2008. - Vol. 55. - Р. 516–522. [in Russian]

 • Gilyazetdinov Sh.Ya. Vliyaniye Gumi-M na gormonalnyy status rasteniy pshenitsy pri zasolenii [Effect of Gumi-M on the hormonal status of wheat plants during salinization] / Sh.Ya. Gilyazetdinov. F.M. Shakirova // Agrokhimiya. - 2006. - № 8. - P. 25-29. [in Russian]

 • Lu J. Sorption of atrazine onto humic acids (HAs) coated nanoparticles / J. Lu, Y. Li, X.Yan, B.Shi, D.Wang, H.Tang // Colloids and Surfaces. – 2009. - Vol. 347, No. 1. - P. 90-96.

 • Wu X. Bioaccumulation of cadmium bound to humic acid by the bivalve Meretrix meretirx Linnaeus from solute and particulate pathways / X. Wu, Y. Jia, H. Zhu, H. Wang // J. of Enviromental Sciences-china. - 2010. - Vol. 22, No.2. - Р. 198-203.

 • Halim M. Potential availability of heavy metals to phytoextraction from contaminated soils induced by exogenous humic substances / M. Halim, P. Conte, A. Piccolo // Chemosphere/ - 2003. - Vol. 52, No. 1. - P. 265-275.

 • Evangelou M. W. H. The influence of humic acids on the phytoextraction of cadmium from soil / M. W. H. Evangelou, H. Daghan, A. Schaeffer //Chemosphere. -2004. Vol. 57, No 3. - Р. 207-213.

 • Churakov A.A. Zapasy torfa v Rossii [Peat reserves in Russia] / A.A. Churakov // Lesnoy vestnik. – 2003. - № 3. – P. 22-25. [in Russian]

 • Perminova I.V. Analiz. klassifikatsiya i prognoz svoystv gumusovykh kislot [Analysis, classification and prediction of the properties of humic acids] / I.V. Perminova. Dis. … d-ra khim. nauk. M.: MGU. 2000. - 359 p. [in Russian]

 • Sposob polucheniya zhidkikh torfyanykh gumatov [The method of obtaining liquid peat humates]: pat. 2310633 Russian Federation: MPK S05F11/02. S10F7/00/ Kalinnikov Yu.A.. Vashurina I.Yu.. Kirdey T.A.; the applicant and the patentee Ltd Nauchno-proizvodstvennaya firma «Nedra». № 2006120883/04; appl.. 15.06.2006; publ. 20.11.2007. Bul. № 32. - 4 p. [in Russian]

 • Khristeva L.A. Stimuliruyushcheye vliyaniye guminovoy kisloty na rost vysshikh rasteniy i priroda etogo vliyaniya [The stimulating effect of humic acid on the growth of higher plants and the nature of this effect] / L.A. Khristeva // Guminovyye udobreniya. Teoriya i praktika ikh primeneniya. – Kharkov. - 1957. - P.75-93. [in Russian]

 • Hoaglond D.R. The water culture method for growing plants without soil / D.R. Hoaglond, D.E. Arnon // Calif. Agric. Expt. Stn. - 1950. - Vol. 347. - Р. 1-39.

 • Udovenko G.V. Soleustoychivost kulturnykh rasteniy [Salt tolerance of cultivated plants] / G.V. Udovenko. – L.: Kolos. 1977. – 215 p. [in Russian]

 • Kirdey T.A. Zashchitnoye deystviye gumata na prorostki pshenitsy v prisutstvii tyazhelykh metallov [The protective effect of humate on wheat seedlings in the presence of heavy metals] / T.A. Kirdey // Problemy regionalnoy ekologii. - M. - 2014. - № 2. - P. 199-201. [in Russian]

 • Greenway H. Mechanisms of salt tolerance in nonhalophytes / H. Greenway, R. Munns // Ann.Review of Plant Physiol. - 1980. - Vol. 31. - P.149-190.

 • Zakharin A.A. Fenomen solerezistentnosti glikofitov [The phenomenon of salt resistance of glycophytes] / A.A. Zakharin.. L.A. Panichkin // Fiziologiya rasteniy. - 2009. - Vol.56. - № 1. - P. 107-116. [in Russian]