CONTENT OF EXCHANGEABLE POTASSIUM IN HYDROMORPHIC SOILS OF THE KAMENNAYA STEPPE

Main Article Content

V.A. Bespalov
Yu. I. Cheverdin
T.V. Titova

Abstract

Проведенные исследования (2021) позволили выявить изменение содержания обменного калия во всех почвах комплекса переувлажненных почв со временем. В них содержание обменного калия падало с глубиной. В переувлажненных почвах, независимо от ландшафтной принадлежности, в мае — июне содержание обменного калия было выше, чем в автоморфных почвах, в июле–августе – наоборот.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

Section
Auxiliary disciplines

References

Cheverdin Yu. I. Izmenenie svojstv pochv jugo–vostoka Central'nogo Chernozem'ja pod vlijaniem antropogennogo vozdejstvija: Monografija. [Change of soil properties in the South–east of the Central Chernozem region under the influence of anthropogenic impact: Monograph] / Yu. I. Cheverdin. – Voronezh: Istoki Publishing House, 2013. – P. 7. [in Russian]

Cheverdin Yu.I. Prostranstvennoe var'irovanie soderzhanija gumusa v chernozemah Kamennoj Stepi [Spatial variation of humus content in chernozems of the Stone Steppe] / Yu.I. Cheverdin, V.A. Bespalov // Plodorodie [Fertility]. – 2011. – No. 4. – p. 28. [in Russian]

Bespalov V.A. Prostranstvenno–vremennoe var'irovanie osnovnyh pokazatelej plodorodija chernozemov Kamennoj Stepi [Spatial and temporal variation of the main indicators of fertility of chernozems of the Stone Steppe]: dis. ... of PhD in Biology: 03.02.13. Kamennaya Steppe, 2012 – P. 48. [in Russian]

Garmashov V. M. Vlijanie osnovnoj obrabotki pochvy na agrofizicheskie svojstva migracionno–micelljarnyh agrochernozemov [Influence of the basic processing of soil on agrophysical properties migratsionno–mitseljarnyhagrochernozems] / V.M. Garmashov, J.I. Cheverdin, V.A. Bespalov et al. // Bulletin of the Russian agricultural science [The bulletin of the Russian agricultural science]. – 2017. – № 3. – P. 26. [in Russian]

Lebedeva I.I. Koncepcija jevoljucii chernozemov v uslovijah agrojekosistem [Concept of evolution of chernozems in the conditions of agroecosystems] / I.I. Lebedeva, I.Е. Korolev, A.M. Grebennikov // Bjul. Pochvennogo in–ta im. V.V. Dokuchaeva [The Bulletin of Soil institute of V.V. Dokuchaev]. – № 71. – 2013. – P. 16. [in Russian]

Kosolapov V.M. Agrolandshafty Central'nogo Chernozem'ja. Rajonirovanie i upravlenie. [Agrolandscapes of the Central Chernozem region. Division into districts and management] / V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova et al. – М: The Publishing House "Science", 2015. – P. 18. [in Russian]

Cheverdin Yu. I. Vzaimosvjaz' plotnosti slozhenija s jeffektivnym plodorodiem pochv [The relationship of the density of addition with the effective fertility of soils] / Yu.I. Cheverdin, N. A. Shcherbakova, A. P. Seliverstova // Sb. materialov Mezhdunarodnoj nauch.– praktich. konf [Collection of materials of the International Scientific Conference]. – 2018. – P. 185–186. [in Russian]

Cheverdin Yu. I. Gidrgomorfnye pochvy Kamennoj Stepi: Monografija [Hydromorphic soils of the Stone Steppe: Monograph]. / Yu.I. Cheverdin, T.V. Titova. – Voronezh: Istoki Publishing House, 2020. – p. 191–192. [in Russian]

Korenkov D. A. Mineral'nye udobrenija pri intensivnyh tehnologijah [Mineral fertilizers under intensive technologies] / D. A. Korenkov. – M.: Rosagropromizdat, 1990. – P. 117. [in Russian]

Peterburgskiy A.V. Usvoenie rastenijami kalija i drugih obmennopogloshhennyh pochvoj kationov v svete uchenija K.K. Gedrojca [Assimilation of potassium and other exchangeably absorbed cations by plants in the light of the teachings of K. K. Giedroyc] / A.V. Peterburgskiy // Pochvovedenie [Soil Science]. – 1973. – No. 6. – P. 50. [in Russian]