EFFECTIVENESS OF FUNGICIDES ON BARLEY CROPS

Main Article Content

Nina Apaeva

Abstract

The effect of fungicides used in seed dressing and spraying of barley crops on the reduction of disease development and spreading was studied. Application of fungicide Oplot and Vial Trust contributed to the reduction of barley root rot. Biological effectiveness of Oplot was 78.5 % and of Vial Trust was 81.2 %. Fungicides help to increase plant height and leaf surface index, reducing the development of diseases. Spraying of crops with Kolosal Pro proved to be more effective against leaf diseases of barley. The applied preparations helped to increase the barley yield and to obtain healthier seeds. Spraying of fungicides reduced the infection of seeds with pathogenic fungi by 5 times.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

Section
Crop production

References

Bogachuk N.I. Kornevye gnili yachmenya i priemy zashchity ot nih v usloviyah Respubliki Marij El [Root rot of barley and methods of protection against it in the Republic of Mari El]. Abstract of thesis… PhD in Agriculture. – Voronezh, 2009. – 23 p. [in Russian]

Lobankova O.YU. Ekologicheskie aspekty zashchity yachmenya ot boleznej v zone neustojchivogo uvlazhneniya Stavropol'skogo kraya [Ecological aspects of barley protection against diseases in the zone of unstable moisture of Stavropol region]. Abstract of thesis … PhD in Biology / O.YU. Lobankova. – Stavropol', 2004. – 23 p. [in Russian]

Voshedskij N.N. Zashchita yarovogo yachmenya ot boleznej [Protection of spring barley from diseases] /N.N. Voshedskij // Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa na sovremennom etape. – 2015. – P. 297-303. [in Russian]

Tanskij V.I. Agrotekhnika i fitosanitarnoe sostoyanie posevov polevyh kul'tur [Agrotechnics and phytosanitary state of field crops] / V.I. Tanskij. – SPb, VIZR: Innovac. centr zashchity rastenij, 2008. – 76 p. [in Russian]

Timofeev V.N. Urozhajnost' yachmenya v zavisimosti ot priemov zashchity [Barley yield depending on protection techniques] / V.N. Timofeev // Epoha nauki. – 2019. - №17. – P.104-109. [in Russian]

Ivanchenko, T. V. Integrirovannaya sistema zashchity yarovogo yachmenya [Integrated system of spring barley protection] [Electronic resource]/ T. V. Ivanchenko, I. S. Igol'nikova // Vserossijskij fermer. Internet-zhurnal. – URL: http://vfermer.ru/rubrics/zaschita-rasteniy/zaschita-rasteniy_1956.html (accessed: 31.05.2021) [in Russian]