CHANGES IN DENSITY AND VISCOSITY OF BIODIESEL FUEL AND ITS COMPOSITIONS DURING STORAGE

Research article
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2022.6.26.08
Issue: № 6 (26), 2022
Published:
19.10.2022
PDF

Abstract

The dependence of the physicochemical characteristics of biodiesel fuel synthesized from camelina oil and from linseed oil on the storage time in a metal tank and polyethylene tank was studied. Both the density and viscosity of biodiesel fuel increase during storage, especially in a metal tank. Azobenzene derivatives containing two hydroxyl groups in ortho positions to the azo group and electron-donating functional groups in aromatic rings were offered as antioxidant additives.

When storing compositions prepared from petroleum diesel fuel and camelina oil methyl esters, their delaminaton occurs, probably due to weak intermolecular interactions between petroleum hydrocarbons and biodiesel molecules. The most stable compositions are compositions with 50–70% of biodiesel fuel.

Full text is available in pdf only

References

 • Kondrashova N.K. Razrabotka otechestvennoj tekhnologii polucheniya vysokokachestvennogo ekologicheski chistogo dizel'nogo topliva [Development of domestic technology for obtaining high-quality environmentally friendly diesel fuel] / N.K. Kondrashova, A.M. Eremeeva, K.S. Nel'kenbaum // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Himiya i himicheskaya tekhnologiya [News of higher educational institutions. Chemistry and chemical technology], 2018. – V. 61. – Issue 9–10. – pp. 76–82 [in Russian]

 • Kozhemyakin M.Yu. Gidroochistka dizel'nogo topliva [Hydrotreatment of diesel fuel] / M.Yu. Kozhemyakin, E.I. Cherkasova // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of Kazan Technological University], 2015. – V. 18. – № 23. – pp. 28–30 [in Russian]

 • Rudenko A.V. Povyshenie effektivnosti processa gidroochistki dizel'nogo topliva [Improving the efficiency of the diesel fuel hydrotreatment process] / A.V. Rudenko // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk [Actual problems of humanities and natural sciences], 2014. – № 5. – pp. 25–27 [in Russian]

 • Eremeeva A.M. Razrabotka i issledovanie ekologicheski chistogo dizel'nogo topliva s prisadkami i biodobavkami [Development and research of environmentally friendly diesel fuel with additives and bioadditives] / A.M. Eremeeeva // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal “Koncept” [Scientific and methodological electronic journal "Concept"], 2016. – V. 11. – pp. 1861–1865 [in Russian]

 • Romancova S.V. Sintez komponenta dizel'nogo topliva, uluchshayushchego ego ekologicheskie harakteristiki [Synthesis of a diesel fuel component that improves its environmental performance] / S.V. Romancova, A.N. Zazulya, M.Yu. Levin // Nauka v central'noj Rossii [Science in Central Russia], 2014. – № 4(10). – pp. 27–33 [in Russian]

 • Nagornov S.A. Uluchshenie ekspluatacionnyh svojstv dizel'nyh topliv dlya sel'skohozyajstvennyh mashin [Improving the performance properties of diesel fuels for agricultural machines] / S.A. Nagornov, S.V. Romancova, V.A. Markov et al. // Agrarnyj nauchnyj zhurnal [Agrarian Scientific Magazine], 2020. – № 12. – pp. 90–92 [in Russian]

 • Kuramshin E.M. Kataliticheskoe vozdejstvie soedinenij perekhodnyh metallov na okislenie dizel'nogo topliva [Catalytic effect of transition metal compounds on the oxidation of diesel fuel] / E.M. Kuramshin, U.B. Imashev // Bashkirskij himicheskij zhurnal [Bashkir Chemical Magazine], 2011. – V. 18. – № 2. – pp. 15-20 [in Russian]

 • Repin D.V. Predlozheniya po primeneniyu v toplivah funkcional'nyh protivoiznosnyh, cetanopovyshayushchih i antiokislitel'nyh prisadok [Proposals for the use of functional anti-wear, cetane-boosting and antioxidant additives in fuels] / D.V. Repin, D.A. Aleksin, A.V. Solov'yov // Globus: tekhnicheskie nauki [Globus: Technical Sciences], 2020. – № 2 (33). – pp. 24–33 [in Russian]

 • Ghoshal A. Method and apparatus for monitoring structural health: pat. № 2006/0219979 US: A1, C09K 15/04 / A. Ghoshal, R. Zangor, Z.A. Chaudhry et al. – 05.10.2006.

 • Ingendo A. Primenenie 2,6-di-tret-butilgidroksitoluola dlya povysheniya stabil'nosti dizel'nogo biotopliva pri hranenii [The use of 2,6-di-tert-butylhydroxytoluene to improve the stability of diesel biofuel during storage]: pat. №2340655 Ros. Federaciya: C10L 1/183 / A. Ingendo, K. Roter, K.-P. Hajze – 10.12.2008 [in Russian]

 • Nurmuhametova E.R. Issledovanie vliyaniya dlitel'nogo hraneniya dizel'nogo topliva na ekspluatacionnye harakteristiki [Study of the influence of long-term storage of diesel fuel on performance] / E.R. Nurmuhametova, E.N. Fathutdinova, G.M. Sidorov et al. // Modern High Technologies, 2018. – № 9. – pp. 88–92 [in Russian]