THE RESULTS OF STUDYING THE PETRO-DESTRUCTIVE FEATURES OF THE M–1 BIOPREPARATION

Research article
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2022.3.23.05
Issue: № 3 (23), 2022
Published:
20.07.2022
PDF

Abstract

The article provides information on the results of the study of the oil-destructive ability of the drug M-1. Currently, methods of biological purification (bioremediation) are used to clean oil-contaminated lands. Bioremediation provides almost complete decomposition of the pollutant to the state of water or carbon dioxide. The proposed preparation is effective for cleaning oil-contaminated soils with an average level of pollution. It is shown that the drug significantly reduces the concentration of petroleum products in all variants. At the studied levels of soil pollution, a high and rather rapid (in 30 days) decrease in the concentration of petroleum products is observed – up to 36,2–44,9% of the initial one. During 12 months of bioremediation under the action of the biodestructor M-1, there has been a significant decrease in the amount of petroleum products. At the studied levels of soil pollution, the residual pollution ranges from 13-16% of the initial pollution.

Full text is available in pdf only

References

 • Kayukova G.P. Nefti i nefteprodukty – zagryazniteli pochvy [Oil and oil products – soil pollutants] / G.P. Kayukova, A.Z. Garejshina, K.V. Egorova et al. // Himiya i tekhnologiya topliv i masel [Chemistry and technology of fuels and oils]. – 1999. – № 5. – pp. 37–43. [in Russian]

 • Izilyanov A.Yu. Bioremediaciya neftezagryaznennyh pochv [Bioremediation of oil-contaminated soils] / A.Yu. Izilyanov, N.N. Minina // Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Vestnik nauki” [International scientific journal “Bulletin of Science”] – № 6(39). – V.1. – 2021. – pp. 200–203. [in Russian]

 • Lushnikov S.V. Ochistka vody i pochvy ot nefti i nefteproduktov s pomoshch'yu kul'tury mikrobov-destruktorov [Purification of water and soil from oil and petroleum products with the help of a culture of microbes-destructors] / S.V. Lushnikov, K.N. Zavgorodnev, V.V. Bober et al. // Ekologiya i promyshlennost' Rossii [Ecology and industry of Russia]. – 1999. – №2. – pp. 17–20. [in Russian]

 • Minina N.N. Osobennosti remidiacii neftezagryaznennyh pochv [Features of remediation of oil-contaminated soils] / N.N. Minina, A.Yu. Izilyanov // Integraciya nauki v epohu krizisa: problemy, resheniya: materialy IX vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 09.06.2022, g. Rostov-na-Donu [Integration of science in the era of crisis: problems, solutions: materials of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference 09.06.2022, Rostov-on-Don] – Rostov-on-Don: Publ. house «MANUSKRIPT», 2022. – pp. 245–250. [in Russian]

 • Murygina V.P. Ochistka vodnoj poverhnosti i gruntov ot neftyanyh zagryaznenij biopreparatom “Roden” [Cleaning of the water surface and soils from oil pollution with the biological product "Rodin"] / Murygina V.P., Arinbasarov M.U., Kalyuzhnyj S.V. // Ekologiya i promyshlennost' Rossii [Ecology and industry of Russia]. – 1999. – №8. – pp. 16–19. [in Russian]

 • Al'zhanov K.S. Rekul'tivaciya pochvy putem obezvrezhivaniya nefteshlamov pri vnesenii razlichnyh sorbentov na fone biologicheskogo preparata "bak - Verad" i drugih izuchennyh komponentov [Recultivation of soil by neutralization of oil sludge during the introduction of various sorbents against the background of the biological preparation "bak - Verad" and other studied components] / K.S. Al'zhanov, T.V. Eres'ko // Energosberezhenie i innovacionnye tekhnologii v toplivno-energeticheskom komplekse: Materialy Nacional'noj s mezhdunarodnym uchastiem nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov, uchenyh i specialistov, posvyashchennoj 20-letiyu sozdaniya kafedry elektroenergetiki: v 2-h tomah, Tyumen', 18–20 dekabrya 2019 goda [Energy saving and innovative technologies in the fuel and energy complex: Materials of the National Scientific and Practical Conference of students, postgraduates, scientists and specialists with international participation, dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of Electric Power Engineering: in 2 volumes, Tyumen, December 18-20, 2019] / edited by: A.N. Halin. – Tyumen': Tyumenskij industrial'nyj universitet, 2019. – pp. 81–83. [in Russian]

 • Chaporgina A.A. Ocenka effektivnosti konsorciumov mikroorganizmov dlya ochistki pochv, zagryaznyonnyh nefteproduktami, v usloviyah Kol'skogo Severa [Evaluation of the effectiveness of consortia of microorganisms for the purification of soils contaminated with petroleum products in the conditions of the Kola North] / A.A. Chaporgina, M.V. Kornejkova // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya [Theoretical and applied ecology]. – 2020. – № 2. – pp. 136–142. DOI: 10.25750/1995–4301–2020–2–136–142. [in Russian]

 • Rahimova E.R. Ochistka pochvy ot neftyanogo zagryazneniya s ispol'zovaniem denitroficiruyushchih uglevodorodokislyayushchih mikroorganizmov [Soil purification from oil pollution using denitrifying hydrocarbon-oxidizing microorganisms] / E.R. Rahimova, A.L. Osipova, S.K. Zaripova // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya [Applied Biochemistry and Microbiology]. – 2009. – V. 40(6). – pp.56–67. [in Russian]

 • Rogozina E.A. Sravnitel'naya harakteristika otechestvennyh biopreparatov, predlagaemyh dlya ochistki pochv i gruntov ot zagryazneniya neft'yu i nefteproduktami [Comparative characteristics of domestic biological products offered for cleaning soils and soils from oil and petroleum products pollution] / E.A. Rogozina, O.A. Andreeva, S.I. Zharkova et al. // Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika [Oil and gas geology. Theory and practice]. – 2010. – V.5. – №3. – pp. 48–57. [in Russian]

 • Metodika vypolneniya izmerenij massovoj doli nefteproduktov v mineral'nyh, organogennyh, organo-mineral'nyh pochvah i donnyh otlozheniyah metodom IK-spektrometrii [Method of measuring the mass fraction of petroleum products in mineral, organogenic, organomineral soils and bottom sediments by IR spectrometry]. PND F 16.1:2.2.22-98. – 20 p. [in Russian]

 • Minina N.N. Rezul'taty izucheniya himicheskogo sostava nefteshlama [Results of studying the chemical composition of oil sludge] / N.N. Minina // Zametki uchenogo [Scientist 's notes]. – № 6 – 2021. – pp. 324–328. [in Russian]