CONTENT OF EXCHANGEABLE POTASSIUM IN HYDROMORPHIC SOILS OF THE KAMENNAYA STEPPE

Research article
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2022.1.21.8
Issue: № 1 (21), 2022
Published:
11.04.2022
PDF

Abstract

Проведенные исследования (2021) позволили выявить изменение содержания обменного калия во всех почвах комплекса переувлажненных почв со временем. В них содержание обменного калия падало с глубиной. В переувлажненных почвах, независимо от ландшафтной принадлежности, в мае — июне содержание обменного калия было выше, чем в автоморфных почвах, в июле–августе – наоборот.

Full text is available in pdf only

References

  • Cheverdin Yu. I. Izmenenie svojstv pochv jugo–vostoka Central'nogo Chernozem'ja pod vlijaniem antropogennogo vozdejstvija: Monografija. [Change of soil properties in the South–east of the Central Chernozem region under the influence of anthropogenic impact: Monograph] / Yu. I. Cheverdin. – Voronezh: Istoki Publishing House, 2013. – P. 7. [in Russian]

  • Cheverdin Yu.I. Prostranstvennoe var'irovanie soderzhanija gumusa v chernozemah Kamennoj Stepi [Spatial variation of humus content in chernozems of the Stone Steppe] / Yu.I. Cheverdin, V.A. Bespalov // Plodorodie [Fertility]. – 2011. – No. 4. – p. 28. [in Russian]

  • Bespalov V.A. Prostranstvenno–vremennoe var'irovanie osnovnyh pokazatelej plodorodija chernozemov Kamennoj Stepi [Spatial and temporal variation of the main indicators of fertility of chernozems of the Stone Steppe]: dis. ... of PhD in Biology: 03.02.13. Kamennaya Steppe, 2012 – P. 48. [in Russian]

  • Garmashov V. M. Vlijanie osnovnoj obrabotki pochvy na agrofizicheskie svojstva migracionno–micelljarnyh agrochernozemov [Influence of the basic processing of soil on agrophysical properties migratsionno–mitseljarnyhagrochernozems] / V.M. Garmashov, J.I. Cheverdin, V.A. Bespalov et al. // Bulletin of the Russian agricultural science [The bulletin of the Russian agricultural science]. – 2017. – № 3. – P. 26. [in Russian]

  • Lebedeva I.I. Koncepcija jevoljucii chernozemov v uslovijah agrojekosistem [Concept of evolution of chernozems in the conditions of agroecosystems] / I.I. Lebedeva, I.Е. Korolev, A.M. Grebennikov // Bjul. Pochvennogo in–ta im. V.V. Dokuchaeva [The Bulletin of Soil institute of V.V. Dokuchaev]. – № 71. – 2013. – P. 16. [in Russian]

  • Kosolapov V.M. Agrolandshafty Central'nogo Chernozem'ja. Rajonirovanie i upravlenie. [Agrolandscapes of the Central Chernozem region. Division into districts and management] / V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova et al. – М: The Publishing House "Science", 2015. – P. 18. [in Russian]

  • Cheverdin Yu. I. Vzaimosvjaz' plotnosti slozhenija s jeffektivnym plodorodiem pochv [The relationship of the density of addition with the effective fertility of soils] / Yu.I. Cheverdin, N. A. Shcherbakova, A. P. Seliverstova // Sb. materialov Mezhdunarodnoj nauch.– praktich. konf [Collection of materials of the International Scientific Conference]. – 2018. – P. 185–186. [in Russian]

  • Cheverdin Yu. I. Gidrgomorfnye pochvy Kamennoj Stepi: Monografija [Hydromorphic soils of the Stone Steppe: Monograph]. / Yu.I. Cheverdin, T.V. Titova. – Voronezh: Istoki Publishing House, 2020. – p. 191–192. [in Russian]

  • Korenkov D. A. Mineral'nye udobrenija pri intensivnyh tehnologijah [Mineral fertilizers under intensive technologies] / D. A. Korenkov. – M.: Rosagropromizdat, 1990. – P. 117. [in Russian]

  • Peterburgskiy A.V. Usvoenie rastenijami kalija i drugih obmennopogloshhennyh pochvoj kationov v svete uchenija K.K. Gedrojca [Assimilation of potassium and other exchangeably absorbed cations by plants in the light of the teachings of K. K. Giedroyc] / A.V. Peterburgskiy // Pochvovedenie [Soil Science]. – 1973. – No. 6. – P. 50. [in Russian]