INFLUENCE OF GROWTH STIMULATORS ON SUPPLY OF CHERNOZEM WITH NITRATE NITROGEN

Main Article Content

Alexander Cheverdin
Ljudmila Piskareva

Abstract

On the segregated chernozem of the Central Chernozem zone, in a stationary experiment, the effectiveness of various doses of complete mineral fertilizers was studied in the cultivation of spring barley. The studies were carried out in an eight-field field crop rotation. The soil of the experimental site is segregated chernozem. It was found that the use of mineral fertilizers for the main processing improved the indicators of the effective fertility of ordinary chernozem. Their combined use with foliar feeding of spring barley plants with growth stimulants reduced the content of nitrate nitrogen at low and medium doses of NPK. An increase in the concentration of nitrogen in the vegetative mass of plants with the use of fertilizers was noted. There is a clear varietal dependence in the content of mineral elements.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

Section
Natural resources

References

Vernichenko I.V. `Endogennoe obrazovanie nitratov v rastitel'nyh tkanjah v razlichnyh uslovijah vneshnej sredy i rol' nitratnoj formy azota v zhizni rastenij [Endogenous formation of nitrates in plant tissues under various environmental conditions and the role of nitrate nitrogen in plant life] / Vernichenko I.V. // Agrohimija [Agrochemistry] – 2016. - №7. – p.81 – 95. [in Russian]

Shafran S.A. Nauchnye osnovy prognozirovanija soderzhanija podvizhnogo fosfora i kalija v pochvah [Scientific basis for predicting the content of mobile phosphorus and potassium in soils] / Shafran S.A., Kirpichnikov N.A. // Agrohimija [Agrochemistry] - 2019. - №4. – p.3-10. DOI:10.1134/S0002188119040112 [in Russian]

Pinton R. Modulation of NO3 – uptake by water-extractable humic substances: involvement of root plasma membrane H+ATPase / Pinton R., Cesco S., Iacoletti G. et al. // Plant Soil. 1999. V. 215. № 2. p. 155–161.

Cheverdin .Y I. Izmenenija svojstv pochv jugo-vostoka Tsentral'nogo Chernozem'ja pod vlijaniem antropogennogo vozdejstvija [Changes in the properties of soils in the southeast of the Central Chernozem region under the influence of anthropogenic impact] / Cheverdin .Y I. // Monografija: Voronezh «Istoki» [Monograph: Voronezh "Origins"]-2013. – 336 p. [in Russian]

Cheverdin A.Ju. Vlijanie biopreparatov na obespechennost' agrochernozemov nitratnym azotom v posevah jachmenja [The influence of biological products on the provision of agrochernozems with nitrate nitrogen in barley crops] / Cheverdin A.Ju., Sautkina M.Ju. // Agro`ekologicheskie problemy pochvovedenija i zemledelija: Sbor. Dokl. Mezhd. Nauch.-prak. konf. Kurskogo otdelenija MOO «Obschestvo pochvovedov imeni V.V. Dokuchaeva». – [Agroecological problems of soil science and agriculture: Collection. Dokl. Int. Scientific and practical conf. Kursk branch of the MOO "Society of Soil Scientists named after V.V. Dokuchaev ".]- Kursk: FGBNU VNIIZiZPE. 2017. – p.327-329. [in Russian]

Cheverdin A.Ju. Vlijanie mikrobnyh preparatov na urozhajnost' jarovogo jachmenja v uslovijah Tsentral'nogo Chernozem'ja [The influence of microbial preparations on the yield of spring barley in the conditions of the Central Chernozem region] / Cheverdin A.Ju. // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo agrarnogo universiteta [Bulletin of Michurinsk State Agrarian Agrarian University] . – 2019. - №3 (58). – p.81-84. [in Russian]

Vojtovich, N.V. Plodorodie, udobrenie, sort i kachestvo produktsii zernovyh kul'tur v Nechernozemnoj zone Rossii [Fertility, fertilization, variety and quality of grain crops in the Non-Black Earth Zone of Russia] / N.V. Vojtovich, B.I. Sanduhadze, I.N. Chumachenko et al. – M.: TsINAO[M.: TsINAO] – 2002. – p. 101-157. [in Russian]

Chub M.P. Pischevoj rezhim chernozema juzhnogo i produktivnost' jarovogo jachmenja (Hordeum sativum L.) v uslovijah dlitel'nogo statsionarnogo opyta [Nutritional regime of southern chernozem and productivity of spring barley (Hordeum sativum L.) under conditions of long-term stationary experiment] / Chub M.P., Pron'ko V.V., Jaroshenko T.M. et al. // Problemy agrohimii i `ekologii [Problems of agrochemistry and ecology] – 2015. - №4. – p. 20-26. [in Russian]

Shpanev A.M. Vlijanie azotnyh udobrenij na fitosanitarnoe sostojanie i poteri urozhaja jarovoj pshenitsy ot vrednyh organizmov v Severo-Zapadnom regione [Influence of nitrogen fertilizers on the phytosanitary state and yield losses of spring wheat from pests in the North-West region] / Shpanev A.M. // Agrohimija [Agrochemistry]. – 2016. - №9. – p. 62-69. [in Russian]

Sychev V.G. Pochvenno-agrohimicheskie resursy povyshenija produktivnosti zemledelija v Privolzhskom regione [Soil-agrochemical resources for increasing the productivity of agriculture in the Volga region] / V.G. Sychev, R.A. Afanas'ev // Plodorodie [Fertility] – 2017. – № 4. – p. 2–6. [in Russian]

Shpanev A.M. `Effektivnost' kompleksnogo primenenija sredstv himizatsii pri vozdelyvanii jarovogo jachmenja na Severo-zapade RF [The effectiveness of the complex use of chemical agents in the cultivation of spring barley in the North-West of the Russian Federation] / Shpanev A.M., Fesenko M.A., Smuk V.V. // Agrohimija [Agrochemistry] – 2019. - №12. - p. 47-55. DOI:10.1134/S0002188119120093 [in Russian]

Sychev V.G. Nauchnye osnovy primenenija sredstv himizatsii pri vozdelyvanii ozimoj pshenitsy na dernovo-podzolistyh pochvah Tsentral'nogo Nechernozem'ja Rossii (rekomendatsii) [Scientific basis for the use of chemicals in the cultivation of winter wheat on sod-podzolic soils of the Central Non-Black Earth Region of Russia (recommendations)] / Sychev V.G., Aliev A.M., Samojlov L.N. – M.: VNIIA[M.: VNIIA]- 2014. 44 p. [in Russian]

Aliev A.M. `Effektivnost' kompleksnogo primenenija sredstv himizatsii v Nechernozemnoj zone (itogi 55 let issledovanij v dlitel'nom polevom opyte) [The effectiveness of the complex application of chemical agents in the Non-Black Earth Zone (the results of 55 years of research in a long-term field experiment)] / Aliev A.M., Samojlov L.N., Tsimbalist N.I. // Agrohimija [Agrochemistry] – 2016. - №2. – p. 20-30. [in Russian]

Kudejarov V.N. Agrogeohimicheskie tsikly ugleroda i azota v sovremennom zemledelii Rossii) [Agrogeochemical cycles of carbon and nitrogen in modern agriculture in Russia] / Kudejarov V.N. // Agrohimija [Agrochemistry] – 2019. - №12. – p. 3-15. DOI:10.1134/S000218811912007X1 [in Russian]